Srdečné poděkování za vaši přízeň, jsme již 13 let s vámi.

** KRÁSNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 2019 **

Nemáte čas pročítat celý web? Přečtěte si ve stručnosti to nejpodstatnější zde ..

Potřebuje Váš život změnu? V určité oblasti se cítíte zaseknuti na místě a nevíte "jak dále" a kam směřovat? Tak, aby to pro vás mělo tu správnou hodnotu .. Stalo se vám to někdy? Mne ano. Hned několikrát; a to jak osobně, tak i pracovně. Mnohdy to totiž může i vzájemně souviset. Cesta nebo-li způsob, jak z toho ven, po nás obvykle chce nový vzorec myšlení - uvažování o problému, dané situaci. Když jsem změnila své předpoklady a nebo mé přesvědčení o tom, co je možné, vše se dalo do pohybu. Když jsem si udělala jasno v tom, co jsem opravdu chtěla, otevřelo se pro mne hned několik nových možností. Možná vás napadne - to přeci musí každý zvládnout sám - proč k tomu potřebovat kouče? Jistě. Ale ne vždy. A pro tyto životní situace kde si nevím rady a nedaří se mi vidět věci z jiného úhlu pohledu, já ráda používám životního kouče. Moc dobře vím, že nastavení mysli ve smyslu: "musím vše vždy zvládnout sama", je mnohdy prostě neefektivní.

pokračování

Nejsou žádné jiné hranice než ty, které si stanovíme my sami. Očekáváte od sebe jen to nejlepší? Nejste sami. Avšak .. to, kým doopravdy jste ..zjistíte v momentě kdy přestanete být tím, kým nejste .. takže následujte své srdce! Život je příliš krátký na to, abychom ho promarnili něčím co ani nemáme rádi. Pokud to, co děláte je i vaší vášní, pak nemáte co ztratit.

Rozhodli jste se pro životní změnu? Podívejte se jak Vám metoda EFT dokáže pomoci. Nejsou žádné jiné hranice než ty, které si stanovíme my sami.

Metoda EFT je výborný nástroj k nalezení a odstranění omezujících bloků, které utvářejí naše hranice a limity. Má navíc i dobře vypracovaný koncept k rozvoji kreativity, odstranění limitujících a chybných přesvědčení a "falečných filtrů" naší osobnosti. Plus - velmi dobře umí nastavit naše zdravé a přirozené sebevědomí.

Běžně se nezamýšlíme na tím, že nezpracované traumatické události z minulosti ovlivňují kvalitu našeho života, našeho emočního vnímání a dokonce i našeho fyzického zdraví. Nicméně dokud neodblokujeme záporné emoce v propojení na tyto události, nezamezíme ani následným fyzickým projevům a onemocněním, která se mohou stále znovu spouštět.

Jaké jsou tedy hlavní přednosti metody EFT? Je tato metoda prioritně zaměřena na fyzické zdraví a vitalitu a nebo na progresivní životní koučink?

pokračování

Kde začít? V čem mi energetická psychologie pomůže? A jak? I přestože je EFT prioritně terapeutická metoda, která však nikoliv neslouží k léčení či diagnóze ve smyslu klasické medicíny a ani nesupluje psychoterapeutickou péči, lze ji úspěšně použít na tyto oblasti:

A/ Jednou z hlavních oblastí kde má metoda EFT velmi pozitivní výsledky je tzv. životní koučink. EFT totiž dokáže změnit celý vzorec neproduktivní identity. Především vzorce uvažování jako: „oběť ..zachránce ..viník". U těchto vzorců uvažování je velmi obtížné, mnohdy až nemožné, aplikovat pouze klasický koučink. Je zapotřebí nejdříve daný vzorec s pomocí EFT odblokovat, aby člověk po úporné snaze neskončil znovu u stejného výsledku.

B/ EFT lze také použít na různé typy fobií, panické strachy, deprese, různé typy závislostí, migrény, bolesti hlavy, chronickou únavu, nutkavé chování, chronické stavy bolesti, snižování hmotnosti, stavy náhlé úzkosti, poruchy příjmu potravy, problémy v osobních a pracovních vztazích, kontrolu negativních pocitů - jako například hněv; zlost; agrese; sebepoškozování atd., nespavost, témata sebeúcty - sebevědomí - sebelásky, sportovní výkonnost, progresivní myšlení, odpoutání se od minulosti, problémy s motivací a mnoho dalších oblastí. Podstatou EFT je efektivní schopnost dostat se ke kořenům - pravé příčině problému a nepracovat tím pádem jen s pouhými symptomy daného problému.

Lidé tzv. nepotřebují opravit,  nejsou „porouchaní". Naše mysl je krásný, sofistikovaný systém ~ podívejte se jak vám metoda EFT pomůže uskutečnit vaše životní sny.

pokračování

B l o g - a k t u á l n ě

 • Proč uvažujeme tak jak uvažujeme? Je možné změnit předem dané?

  Epigenetika je jeden z nejdůležitějších objevů a to i přesto, že je to odvětví biologických věd, které je pro mnohé tak trochu celé "vzhůru nohama". Jeden z hlavních důvodů, proč není radno podceňovat hodnotu ekologie mysli a celistvého zdraví, je velice prostý - bez zdraví nejsou aplikovatelné žádné další hodnoty.

 • Zásady ochrany osobních údajů

  Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR /nařízení o ochraně osobních údajů.

 • Vize - plán - strategie.. Jak? S danou osnovou to zvládnete rychle a snadno.

  Téma, které je mnohdy zcela zbytečně "strašákem". Pojďme se podívat na 4 základní kroky, které Vám umožní se velice rychle zorientovat a mít jasnou vizi, se strategií a navazujícím plánem - stručně a kvalitně.

 • Jaký nejlepší dárek si mohu v životě dát? Překročte svůj vlastní stín.

  Co považujete za svůj největší profesní úspěch? Já osobně to, že jsem schopná věci měnit, začít třeba v úplně jiném oboru a nebát se udělat krok do neznáma. Mám ráda nové výzvy a každý mnou překonaný strach vždy paradoxně můj další profesní ale i osobní život velmi obohatil.

 • Mějte to co chcete. Dokážete to! Štěstí přeje - nejen - připraveným.

  Je něco co chcete, po čem toužíte, něco co chcete změnit a stále to pro Vás není reálné? Nevíte kde děláte chybu, jak toho dosáhnout a nebo jste dokonce přesvědčeni, že změna zásadních témat, která se týkají vaší osobnosti je obtížná a složitá?

Rozhovor s Martou Noskovou na téma energetické psychologie

Ve Spojených státech a Velké Británii se o meridiánové psychologii EFT běžně hovoří na lokálních stanicích BBC, uveřejňují se články v mnoha periodikách a EFT školení a konferencí se účastní zdravotníci Institutu pro národní zdraví (NHS) a The Royal British Legion.

EFT metodě se ve světě věnují osobnosti jako například: Bruce Lipton, PhD; Deepak Chopra; Cheryl Richardson; Dr. Candace Perth; Louise Hay a další přední odborníci. Jasnou odpovědí na to, jak velký zájem o tuto metodu je, může být i mezinárodní EFT online sumit, kterého se celosvětově každoročně účastní statisíce osob.

Metoda EFT se tímto posouvá více i do kategorie koučingu a osobního každodenního použití pro témata, jako jsou prokrastinace, nízké sebevědomí, nemožnost posunout se ve svém životě progresivně kupředu, odblokování vlastních negativních přesvědčení atd.

pokračování