Termíny seminářů

Zde naleznete termíny školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou na web doplňovány postupně, v předstihu - viz. tabulka termínů, kterou naleznete po kliknutí na odkaz [link] "pokračování". Pozor - nově vypsané termíny jsou rychle obsazovány a je vždy stanoven max. počet účastníků!

pokračování

Formulář přihlášení

Pro přihlášení na vámi zvolený seminář /školení, vyplňte formulář přihlášky. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji /případně i IČ, pro váš daňový doklad. Souhlas s podmínkami účasti se týká pouze "závazného přihlášení na seminář /školení", závazným vyplněním formuláře přihlášky.

pokračování

Sml. podmínky účasti a ceník

Pod tímto odkazem naleznete kompletní sml. podmínky a ceník interaktivních seminářů, cert. školení a workshopů, pořádaných v rámci ACHC&AAMET intl. spol. s r.o. /a nebo Marta Nosková, IČO: 74517872. U všech kurzů je vždy uvedeno zda je pro účast podmínkou i základní znalost EFT metodiky.

pokračování

Sml. podmínky účasti a ceník

Pod tímto odkazem naleznete kompletní sml. podmínky a ceník interaktivních seminářů, cert. školení a workshopů, pořádaných v rámci ACHC&AAMET intl. spol. s r.o. /a nebo Marta Nosková, IČO: 74517872. U všech kurzů je vždy uvedeno zda je pro účast podmínkou i základní znalost EFT metodiky.

EFT - techniky emoční svobody pro osobní použití

- samostatný interaktivní seminář

3.900,- Kč /a nebo 4.700,- včetně 21 dní online kurzu /seminář v délce trvání 2 celé dny /sobota + neděle

seminář obsahuje v ceně: skripta k interaktivnímu výcviku, teorie + nácvik + demo ukázky, nápoje coffee break, akreditovaný lektor + asistent, e-mail podpora a konzultace v délce trvání 2 měsíce po semináři

Možnost následné profesní praxe s klienty: u 2denního semináře NE - pouze pro os. použití, ale při doplnění s online kurzem ANO

A nebo pro ucelené studium volte cert. seminář 1. a 2.stupeň EFT /tři celé dny - viz. zde níže

certifikovaný seminář Meridiánová psychologie

1. a 2.stupeň EFT - základní seminář

5.900,- Kč /cert. školení v délce trvání 3 celé dny /pátek - sobota - neděle

seminář /školení obsahuje v ceně: kompletní skripta, teorie + nácvik + demo ukázky, nápoje coffee break, akreditovaný lektor + asistent, certifikace, e-mail podpora a konzultace v délce trvání 2 měsíce po školení

Možnost následné profesní praxe s klienty: ANO

Pro komplexní, profesní praxi je doporučeno absolvovat i 3.stupeň školení

certifikovaný seminář Meridiánová psychologie

3.stupeň EFT - pokročilý profesní stupeň

5.200,- Kč /cert. školení v délce trvání 2 a 1/2 dne /pátek - sobota - neděle

seminář /školení obsahuje v ceně: komplexní skripta, teorie + nácvik + demo ukázky, nápoje coffee break, akreditovaný lektor + asistent, certifikace, e-mail podpora a konzultace v délce trvání 2 měsíce po školení

Možnost následné profesní praxe s klienty: ANO
interaktivní seminář EFT/NLP principy podvědomé mysli

seminář v délce trvání 1 celý den, cena semináře: 1.600,-

seminář obsahuje v ceně: komplexní skripta, nápoje coffee break, teorie + nácvik + demo ukázky použití EFT /NLP. Email konzultace k semináři: ANO

Možnost následné profesní praxe s klienty: NE, pro os. použití: ANO

interaktivní workshop & cert. seminář

- zahraniční lektoři: Kanada, Austrálie, Velká Británie

cena pro specializační seminář /školení je vždy upřesněna dle zastoupení mezinárodním lektorem

seminář /školení obsahuje v ceně: komplexní skripta, teorie + nácvik + demo ukázky, nápoje coffee break, akreditovaný lektor + asistent, tlumočení do Čj, certifikace, e-mail podpora a konzultace v délce trvání 6 týdnů po školení

volitelný, doplňující specializační workshop

Semináře se zahraničními lektory jsou pořádány 1x ročně

Vzdělávací kurzy je možné objednávat prostřednictvím písemné elektronické objednávky zaslané na adresu info@ eft-ahc.cz a nebo info@ zivotni-rovnovaha.cz, online objednávkový formulář s termíny kurzů a školení naleznete na našem webu www.zivotni-rovnovaha.cz /sekce "Formulář přihlášení". Potvrzením přijetí elektronické objednávky (registračního formuláře), vyplněné objednatelem, se ze strany Marta Nosková, IČO: 74517872, považuje za platně uzavřenou smlouvu. Ceny vzdělávacích kurzů jsou smluvní dle zákona 526/90 Sb.

Po obdržení objednávky bude objednavateli zasláno potvrzení o přihlášení do vybraného kurzu s informacemi a výzvou k úhradě platby. Úhradu objednavatel provede převodním příkazem před termínem konání kurzu (nejdéle 5 dnů předem) na účet poskytovatele služby (poskytovatele vzdělávacího kurzu), č.ú. 214965545 /0300 vedeného u Československé obchodní banky a.s. na základě výzvy faktury, kterou vám zašleme e-mailem.

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením kurzu, a to pouze písemně nebo elektronicky na adrese: info@ eft-ahc.cz /nebo info@ zivotni-rovnovaha.cz

V případě zrušení účasti na kurzu bude účtován storno poplatek:

5 kalendářních dnů před kurzem: 40 % z kurzovného

4 - 2 kalendářní dny před kurzem: 70 % z kurzovného

1 a méně kalendářních dnů před kurzem: 100 % z kurzovného

Nebude-li z vaší strany storno vůbec provedeno: 100 % z kurzovného

Na kurz je možné vyslat náhradníka. V případě vyslání náhradníka nebude účtován storno poplatek.

Objednatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků. Veškeré změny objednávky jsou po jejím doručení možné na základě dohody o změně, která je písemně (poštou nebo e-mailem) odsouhlasená oběma smluvními stranami.

Názory a hodnocení účastníků našich kurzů a školení:

"Děkuji za nádherné tři dny v mém životě. Ani Vám nedokážu popsat, jak moc mně školení pomohlo. Dokonce si troufám tvrdit, že mi EFT absolutně změnilo život. Mám najednou práci, která mě baví... také dokáži sama řešit problémy, které jsem předtím nedokázala ani s něčí pomocí. Má sestra má pocit, že začala po EFT 'konečně žít' ... Moc Vám děkuji.  Helena K."

"...moc děkuji za oba semináře, ještě teď se ze všeho vzpamatovávám a postupně informace vstřebávám. Jsem moc ráda, že jsem vás potkala na své cestě životem s poznáváním EFT a díky za pomoc, kterou na svých seminářích předáváte. Těším se na další setkání, Alice B."

~ pro další reference přejděte na stránku ZDE

Externí spolupráce

  • Jakých změn můžete dosáhnout diky koučinku? Rozhovor s Evou Kaňákovou

    Koučování je velmi účinnou technikou nalézání autentických řešení problémů, identifikace situací nebo realizace změn za pomoci vlastních zdrojů. Koučování samo o sobě neradí ani nementoruje, pouze nastavuje zrcadlo a pomáhá nahlížet na stávající ale i požadovanou situaci z odstupu a nových perspektiv. Koučování se orientuje vždy dopředu, a v pozitivní rovině směřuje k dosažení vytyčených cílů, kterých může být dosahováno v úrovni transakční, transformační ale i transcendentální.

  • S kým spolupracujeme a proč - autentičnost a profesní kvalita

    Zde naleznete tým našich externích koučů & poradců & konzultantů, jak z České republiky ~ PhDr. Blanka Křemenáková; Mgr. Kateřina Kašeová, MBA; Eva Kaňáková; tak i naše zahraniční školitele & lektory ~ Karl Dawson, Richard Flook, David Lake, Steve Wells, Terry Morel, Austin Wyse a další.

  • Tajemství správné vizualizace a čtení mysli. Richard Flook

    Lidská mysl používá dva velmi odlišné způsoby, jak zacházet se systémem, když dosahuje cílů, které si stanoví. Většinou používáme logickou levou hemisféru mozku pomocí jazyka a k tomu i symboliku v číslech, když sestavujeme svůj nový cíl. Pravá strana mozku, však naopak pracuje s nelingvistickou reprezentací spojenou s tvůrčí představivostí, intuicí a vizualizací. Toto rozdělení platí pro celých 90% populace. V praxi samozřejmě používáme obě hemisféry mozku, ovšem jedna je vždy dominantní.