Mějte to co chcete. Dokážete to! Štěstí přeje - nejen - připraveným.

Je něco co chcete, po čem toužíte, něco co chcete změnit a stále to pro Vás není reálné? Nevíte kde děláte chybu, jak toho dosáhnout a nebo jste dokonce přesvědčeni, že změna zásadních témat, která se týkají vaší osobnosti je obtížná a složitá?

Je zvláštní jak si běžně volíme vždy tu těžší variantu a to i přesto, že jsme přesvědčeni, že je to varianta snažší. Avšak v momentě kdy konečně, ochotně a s jasným záměrem na dané téma, převezmeme zodpovědnost za svůj život, zaktivují se veškeré kladné souvislosti, které nám nabízejí různá nová řešení, původně neřešitelných situací. Nejsou žádné jiné limity než ty, které si vytvoříme my sami.

Dělejte to efektivněji a snadněji!

a.] Nejdříve je dobré si uvědomit zda to co chcete, je doopravdy to co chcete. Hloupá otázka? Dobře.. tak si vezměte tužku a papír a napište si 4 pozitivní věcí, které budou v momentě kdy budete mít to co chcete "jinak". Je jedno zda si například volíte vydělávat miliony a nebo snížit svoji hmotnost o 20 kg.. a nebo žít život plný radosti atd. Mám tu zkušenost, že ve finále to co doopravdy moji klienti chtějí, je "pouze a jen cítit se jinak". To je ten hlavní důvod. Vždy. Je to o pocitu, o tom cítit se jinak než jste se cítili doposud. I když mi budete argumentovat tím, že miliony chcete vydělávat kvůli své rodině a ne kvůli sobě, stále, jaký pocit vám to dá a proč je pro vás důležité se takto cítit?

b.] Pakliže je to tedy o pocitu /emoci, napište si jak se chcete cítit - ten pro vás nejdůležitější pocit - a k němu si připište i "proč" - vaše důvody - vaše přesvědčení, proč se takto potřebujete /chcete cítit. Jak víte, že je vaše přesvědčení pravdivé? Kde - kdy jste se naučili, že se máte chtít takto cítit, takto uvažovat? Kde a kdy pro vás "aktuální problém byl původním řešením situace"? Co kdyby to nemuselo být vaší pravdou? Vaší pravou podstatou?

c.] To kým aktuálně jsme, jakou životní úroveň hojnosti, vzájemné vztahy a pocity prožíváme nebo-li jaké pocity jsou naší každodenní realitou, se týká určitého zautomatizovaného vzorce naší nevědomé [podvědomé] mysli.

Vědomá mysl: plánování, kritické uvažování, krátkodobá paměť, posuzování & rozhodování, síla vůle

Podvědomá mysl: zvyky & vzorce chování, automatické tělesné funkce, buněčná paměť, kreativita, emoce, zóny bezpečí, dlouhodobá paměť

Co tedy s tím? Jak mít to co chci a po čem toužím? Jak změnit svoji každodenní realitu? Všimněte si zda to co chcete a stále nemáte, obsahuje i výsledný pocit, který pro vás není známý a bezpečný - prostě to nejste vy. Pakliže budeme vycházet z konceptu, že na svět přicházíme vybaveni pouze 2 variantami strachu a] strach z fyzického pádu b] strach z přílišného hluku, je zřejmé, že ostatní strachy jsme se naučili až na podkladě svých životních zkušeností. Toto patří do kategorie dlouhodobé paměti, tj. podvědomá mysl.

Příklad: "Jeden z mých klientů přišel na konzultaci s témtem - vydělávat šestimístné částky. Měl určitou vizi, kterou se mu, ale nedařilo uskutečnit a neustále hledal další zdroje pro doplnění své vize, neustále se více a více zamotával do svých pochybností a ve výsledku se propracoval až k pocitu marnosti a frustrace.

Při klasickém koučinkovém sezení bychom se pustili do postupných kroku při tvorbě plánu a nové strategie. IMPACT koučink je jiný v tom, že v sobě zahrnuje jak koučinkové postupy a prvky NLP, tak i meridiánovou psychologii EFT. Jinými slovy - na sezení IMPACT koučinku chce konzultant s klientem efektivně rozkrýt i téma proč o sobě klient pochybuje, proč není schopen překročit svoje bezpečné zóny a které hlavní přesvědčení mu brání v další kladné seberealizaci. Toto však neprobíhá ve stylu "rozvleklé terapie", ale ve stylu rychlé a velice efektivní konzultace s použitím slovního adresování problému, společně s aktivací meridiánových bodů pro zacílení a přerámcování negativních přesvědčení. Dokud totiž klientova silná a neefektivní přesvědčení tvoří rámec jeho uvažování, je velmi obtížné cokoliv nového a produktivního vytvářet.

U zde zmiňovaného klienta bylo nejprve zapotřebí přerámcovat vlastní přesvědčení o neschopnosti. Následná tvorba plánu a strategie již vycházela ze zcela jiného konceptu klientova uvažování. Klient byl sám schopen vidět slabá místa svého původního plánu - místa, kde se původně zbytečně limitoval a tím pádem i tvořil sebedestruktivní strategii v rámci potvrzení si vlastního přesvědčení o neschopnosti.

Zdroj: M.Nosková, ACHC & AAMET intl. trainer

"Za celé mé životní období padesátileté praxe v oblasti psychologie, se metoda EFT prokázala jako jedna z nejvíce efektivních a rapidních technik, ze všech, které jsem měl možnost použít."

Henry Altenberg, MD

B l o g - a k t u á l n ě

 • Proč uvažujeme tak jak uvažujeme? Je možné změnit předem dané?

  Epigenetika je jeden z nejdůležitějších objevů a to i přesto, že je to odvětví biologických věd, které je pro mnohé tak trochu celé "vzhůru nohama". Jeden z hlavních důvodů, proč není radno podceňovat hodnotu ekologie mysli a celistvého zdraví, je velice prostý - bez zdraví nejsou aplikovatelné žádné další hodnoty.

 • Zásady ochrany osobních údajů

  Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR /nařízení o ochraně osobních údajů.

 • Vize - plán - strategie.. Jak? S danou osnovou to zvládnete rychle a snadno.

  Téma, které je mnohdy zcela zbytečně "strašákem". Pojďme se podívat na 4 základní kroky, které Vám umožní se velice rychle zorientovat a mít jasnou vizi, se strategií a navazujícím plánem - stručně a kvalitně.

 • Jaký nejlepší dárek si mohu v životě dát? Překročte svůj vlastní stín.

  Co považujete za svůj největší profesní úspěch? Já osobně to, že jsem schopná věci měnit, začít třeba v úplně jiném oboru a nebát se udělat krok do neznáma. Mám ráda nové výzvy a každý mnou překonaný strach vždy paradoxně můj další profesní ale i osobní život velmi obohatil.

 • Mějte to co chcete. Dokážete to! Štěstí přeje - nejen - připraveným.

  Je něco co chcete, po čem toužíte, něco co chcete změnit a stále to pro Vás není reálné? Nevíte kde děláte chybu, jak toho dosáhnout a nebo jste dokonce přesvědčeni, že změna zásadních témat, která se týkají vaší osobnosti je obtížná a složitá?

Rozhovor s Martou Noskovou na téma energetické psychologie

Ve Spojených státech a Velké Británii se o meridiánové psychologii EFT běžně hovoří na lokálních stanicích BBC, uveřejňují se články v mnoha periodikách a EFT školení a konferencí se účastní zdravotníci Institutu pro národní zdraví (NHS) a The Royal British Legion.

EFT metodě se ve světě věnují osobnosti jako například: Bruce Lipton, PhD; Deepak Chopra; Cheryl Richardson; Dr. Candace Perth; Louise Hay a další přední odborníci. Jasnou odpovědí na to, jak velký zájem o tuto metodu je, může být i mezinárodní EFT online sumit, kterého se celosvětově každoročně účastní statisíce osob.

Metoda EFT se tímto posouvá více i do kategorie koučingu a osobního každodenního použití pro témata, jako jsou prokrastinace, nízké sebevědomí, nemožnost posunout se ve svém životě progresivně kupředu, odblokování vlastních negativních přesvědčení atd.

pokračování