Termíny seminářů

Zde naleznete termíny školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou na web doplňovány postupně, v předstihu - viz. tabulka termínů, kterou naleznete po kliknutí na odkaz [link] "pokračování". Pozor - nově vypsané termíny jsou rychle obsazovány a je vždy stanoven max. počet účastníků!

pokračování

Formulář přihlášení

Pro přihlášení na vámi zvolený seminář /školení, vyplňte formulář přihlášky. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji /případně i IČ, pro váš daňový doklad. Souhlas s podmínkami účasti se týká pouze "závazného přihlášení na seminář /školení", závazným vyplněním formuláře přihlášky.

pokračování

Kompletní ceník pro rok 2019

Pod tímto odkazem naleznete kompletní ceník interaktivních seminářů, certifikovaných školení a workshopů, pořádaných v rámci akademie ACHC & AAMET intl. spol. s r.o. U specializačních seminářů je vždy uvedeno zda je /není podmínkou základní znalost EFT metodiky /technik emoční svobody.

pokračování

Meridiánová psychologie & úspěšný životní styl

Vytvoření vlastní úspěšné životní strategie, přímá změna současného stavu, tvorba efektivní budoucnosti, jasný záměr při strukturování a přerámcování svých vizí. Kvalitní život bez obav, strachů a úzkostných stavů & vybudování autentické schopnosti pozitivní adaptace. Naučte se v klidu řídit svůj čas, poznejte lépe své hranice a možnosti - vystoupení z limitujících zón a hranic, podpora finanční nezávislosti. Naučte se jednoduché a přitom efektivní relaxační techniky, díky kterým vybalancujete svou mysl a tělo. Naučte se plánovat a mít životní rámec, který vám pomůže dotáhnout svoje vize vždy do zdárného konce. Pochopíte, co je pro vás důležité a naučíte se odříznout od chaosu a prokrastinujícího životního stylu. Vybudujete si svou osobní sílu a naučíte se rozvíjet svoji nevědomou mysl. Získáte více energie, zdraví a vitality pro každý den.

Nabídku školení /seminářů pro širokou veřejnost naleznete ZDE , pro objasnění proncipů meridiánové psychologie EFT pokračujte na stránku kliknutím na odkaz "pokračování" zde níže pod odstavcem.

Proč bychom měli stále dokola opakovat stejné chyby a nebo strategii, která je limitující a nedává nám možnost žít svůj život na podkladě pozitivních osobních a profesních vizí? Jak by váš život vypadal kdybyste věděli, že máte neomezené zdroje možností, umíte si správně zvolit následující směr a vaše úroveň zdraví a vitality je v absolutní rovnováze..? K tomu všemu přidejte i novou zkušenost "úspěch = kladný výsledek = nemůžete neuspět".

Meridiánovou psychologii EFT je možné aplikovat jak na profesní, tak i na osobní život. Metoda EFT je opravdu nejlepší volbou pro každého, kdo hledá rychlou a efektivní změnu. Naše mysl nemá ráda změnu. Když je změna silných zvyků požadována příliš rychle, je to dvojnásob trýznivé - neznámé prostředí může nahánět velké obavy. Vždy najdeme důvody proč nepokračovat, proč nám to nevyhovuje, proč neuspět... Fakta a logika zde není ve hře - jde o naše mentální vzorce. Přestože máme schopnost zotavit se z nepříjemných zkušeností, často bohužel zcela zbytečně žijeme život v mezích negativních událostí z minulosti. Zůstáváme tak v opakujícím se vzorci chování, který nám již nic nového a přínosného nedává. A i přesto, že pro nás tento model uvažování a řešení životních situací není funkční, mnohdy si ani neuvědujeme své zcela zautomatizované chování.

Meridiánová psychologie EFT je kombinovatelná s různými směry

- hlavní uplatnění však nalézá v těchto oblastech:

seberealizace ~ plnohodnotný úspěch ~ finanční nezávislost, nalezení a dosažení životních cílů, životní hojnosti ~ vyrovnání se s negativní minulostí ~ odblokování traumatických zážitků ~ sociální a jiné fóbie ~ pocity strachu, obav a nepříznivé modely chování ~ pocity nejistoty ~ deprese ~ psychosomatické a chronické zdravotní problémy ~ alergie způsobené stresem ~ nespavost ~ zlepšení výsledků ve sportu ~ zlepšení výsledků v pracovní sféře ~ nedostatek motivace a sebepřijetí ~ zkvalitnění osobních a pracovních vztahů ~ úspěšné snižování hmotnosti ~ redukce závislostí a sabotujících modelů chování ... atd.

Možná jste nevěděli, že naše podvědomá mysl řídí 95% našich každodenních interakcí, tj. vědomě se rozhodujeme a konáme pouhými pěti procenty. Když k tomu vezmeme i v úvahu, že motivace, tak jak ji vnímáme, pro naši podvědomou mysl neexistuje, pak je zapotřebí vyhodnotit co je pro naši nevědomou mysl důležité – toto jediné je podstatným, přirozeně motivačním faktorem a to s 95% účinností.

Meridiánová psychologie EFT umí jasně a snadno specifikovat a zpracovat priority podvědomé mysli.

Naše podvědomá mysl je nepostradatelným prvkem dlouhodobé paměti. Kdyby tomu tak nebylo, pak bychom se každý den museli znovu a znovu učit jak chodit, jak si čistit zuby, jak si zavázat tkaničky... Banalita? Nikoliv. Podvědomá mysl jako "zásobník dat" pro dlouhodobou pamět, utváří, to , kým jste - vychází přitom z naučených vzorců chování, které operují s vaším ukotveným systémem hodnot, uloženým v databance vaší dlouhodobé paměti. Životní hodnoty jsme se totiž nejdříve museli naučit a v procesu tohoto učení se, byl začleněn i proces pochopení proč si danou hodnotu máme přisvojit - co pro nás znamená a jak s ní dále nakládat.

Naše životní pravdy - přesvědčení, založené na systému hodnot, utvářejí rámec naší identity. Celosvětový výzkum zjistil, že většina současných lidských myšlenek (afirmací) jsou ty samé, které měli mnoho let předtím. Většina lidí má stejná přesvědčení ohledně selhání, která měli jak v roce 2007, tak i v roce 1997, 1987 a 1977. Pokud v současnosti něco nedokážete, pravděpodobně to pro Vás bude stejné i za 10 let. Dokud nedáte svým myšlenkám a pocitům nový význam, budete se stále "točit v kruhu nespokojenosti s nedostatkem pozitivní hojnosti".

Nabídku školení /seminářů Meridiánové psychologie EFT, naleznete při pokračování na stránku "kompletní ceník".

Externí spolupráce

  • Jakých změn můžete dosáhnout diky koučinku? Rozhovor s Evou Kaňákovou

    Koučování je velmi účinnou technikou nalézání autentických řešení problémů, identifikace situací nebo realizace změn za pomoci vlastních zdrojů. Koučování samo o sobě neradí ani nementoruje, pouze nastavuje zrcadlo a pomáhá nahlížet na stávající ale i požadovanou situaci z odstupu a nových perspektiv. Koučování se orientuje vždy dopředu, a v pozitivní rovině směřuje k dosažení vytyčených cílů, kterých může být dosahováno v úrovni transakční, transformační ale i transcendentální.

  • S kým spolupracujeme a proč - autentičnost a profesní kvalita

    Zde naleznete tým našich externích koučů & poradců & konzultantů, jak z České republiky ~ PhDr. Blanka Křemenáková; Mgr. Kateřina Kašeová, MBA; Eva Kaňáková; tak i naše zahraniční školitele & lektory ~ Karl Dawson, Richard Flook, David Lake, Steve Wells, Terry Morel, Austin Wyse a další.

  • Tajemství správné vizualizace a čtení mysli. Richard Flook

    Lidská mysl používá dva velmi odlišné způsoby, jak zacházet se systémem, když dosahuje cílů, které si stanoví. Většinou používáme logickou levou hemisféru mozku pomocí jazyka a k tomu i symboliku v číslech, když sestavujeme svůj nový cíl. Pravá strana mozku, však naopak pracuje s nelingvistickou reprezentací spojenou s tvůrčí představivostí, intuicí a vizualizací. Toto rozdělení platí pro celých 90% populace. V praxi samozřejmě používáme obě hemisféry mozku, ovšem jedna je vždy dominantní.