Termíny seminářů

Zde naleznete termíny školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou na web doplňovány postupně, v předstihu - viz. tabulka termínů, kterou naleznete po kliknutí na odkaz [link] "pokračování". Pozor - nově vypsané termíny jsou rychle obsazovány a je vždy stanoven max. počet účastníků!

pokračování

Formulář přihlášení

Pro přihlášení na vámi zvolený seminář /školení, vyplňte formulář přihlášky. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji /případně i IČ, pro váš daňový doklad. Souhlas s podmínkami účasti se týká pouze "závazného přihlášení na seminář /školení", závazným vyplněním formuláře přihlášky.

pokračování

Kompletní ceník pro rok 2019

Pod tímto odkazem naleznete kompletní ceník interaktivních seminářů, certifikovaných školení a workshopů, pořádaných v rámci akademie ACHC & AAMET intl. spol. s r.o. U specializačních seminářů je vždy uvedeno zda je /není podmínkou základní znalost EFT metodiky /technik emoční svobody.

pokračování

Meridiánové dráhy..? Co to znamená?

Meridiány jsou energetické dráhy těla. Jsou velmi úzce spojeny s orgány, tkáněmi a strukturami lidského těla a jeho funkcemi. Meridiány byly objevovány před více než 3000 lety důmyslnou praxí léčitelů, lékařů, mnichů a taoistů východního světa. Tyto dráhy mají vždy svoji přesně danou stopu, probíhají 3 až 5 milimetrů pod kůží člověka a v určitých bodech vystupuji až na povrch, tato místa jsou tzv. akupunkturní body. Při aplikaci meridiánové psychologie používáme kombinaci vybraných meridiánových bodu, které společně se slovním adresováním daného problému, aktivujeme mírným poklepem na dráze meridiánu.

Zakladatelem meridiánové psychologie EFT, Ing. Gary Craig, životní kouč [life coach], NLP [neuro-lingvistické programování] trainer, při sestavování EFT vycházel v počátcích i z metody "terapie myšlenkových polí".

Energetických drah je velké množství, ale používá se především dvanáct hlavních meridiánových drah. Podélný průběh drah připomíná průběh poledníků [meridiánů] na globu. Dvanáct jich je na levé polovině těla a dvanáct na pravé polovině těla, existují ještě dva nepárové meridiány. Jeden z nich probíhá po přední střední čáře těla a druhý po zadní střední čáře těla.

V meridiánové psychologii se věnujeme především psychickým disharmoniím, které dle východní medicíny, mají svůj původ vždy u energie těla člověka. Dle tohoto, je mimo jiné, každé z jednotlivých drah přisuzován i psychologický aspekt. V širším kontextu je náš psychický stav samozřejmě odpovědný i za naše fyzické zdraví a danou úroveň životní vitality.

Obecná charakteristika psychologických aspektů meridiánových drah:

MERIDIÁN - určení EMOCE - dráha meridiánu v ROVNOVÁZE Emoční a psychické stavy při DISHARMONII - NEROVNOVÁZE meridiánové dráhy
Meridián plic
zdravá pokora, skromnost, radost, spokojenost a tolerance ke svému okolí
deprese, emoční otupělost, melancholie, sebepodceňování, stísněnost, pohrdání, lítost
Meridián tlustého střeva
schopnost nadchnout se pro věc, být velkorysý, umět odpouštět a nechat věcem volný průběh
dlouhodobé zadržování přežitých a neaktuálních emocí a citů, problémy s aktem dávání a přijímání na citové rovině, pocity nedostatečného ocenění, vnitřní deprese, pocity viny, apatie, lhostejnosti, ale i lakoty a sobectví
Meridián žaludku
empatie, spokojenost, přizpůsobivost, soucit, důvěra
neschopnost lásky a pochopení pro okolí, ustaranost a přílišnou citlivost vůči emocionálním impulsům, na straně druhé zatrpklost, nevšímavost, povrchnost, mlčenlivost, výbuchy zlosti, pochybnosti, kritičnost, malou flexibilitu
Meridián slinivky /sleziny
akceptování, naděje, soucit, důvěra
zpomalené myšlení, těžkopádné a zmatené, nesoustředěnost, poruchy myšlení a paměti, prchavé myšlenky a utkvělé představy, nutkavé chování, dogmatismus, úzkostné stavy, duševní labilita, pocity vykořenění, špatná adaptace na nové prostředí, strach z budoucnosti, umíněnost, závist
Meridián srdce
sebevědomí, odpuštění, schopnost milovat, soucítění, srdečnost, radost
duševní neklid, nadměrné citové reakce, hysterie, poruchy řeči a neschopnost komunikace, potíže s pamětí, zapomnětlivost, roztržitost, poruchy spánku, noční můry, poruchy chování, nízká sebedůvěra, nejistota, zármutek, nenávistné pocity, hněv, pocity zklamání, mylná očekávání
Meridián tenkého střeva
radost ze života, pocit akceptování, pocit bezpečí
poruchy analýzy a zpracování citů, přehnané kritizování, nekritičnost v analyzování, neschopnost přehodnotit vlastní city. V pozadí tohoto jednání je strach o existenci, pocity neschopnosti těžit ze své činnosti, nepružnost, potíže s vymezováním si hranic, lehkovážnost, přeceňování svých možností, posouvání vlastních hranic na úkor jiných, stavy podráždění s pozadím poruch centrálního nervového systému, soužení se, přecitlivělost, smutek, starosti
Meridián ledvin
důvěra, rozhodnost, kreativita, bezstarostnost, sebevědomí
psychický a duševní neklid, váhavost, nerozhodnost, úzkostlivost, netrpělivost, cynismus, snížená motivace, pocity beznaděje, smutky, fóbie, bázlivost, strachy, úzkosti, vnitřní napětí
Meridián štítné žlázy
pocity naděje, vyrovnanosti a lehkosti
přehnaná starostlivost o sebe a své blízké, ve společenských vztazích však nedostatek vstřícnosti
Meridián žlučníku
přirozená skromnost, pochopení, tolerance, shovívavost, podnikavost, kreativita
chybějící tvořivost, nesamostatný úsudek, zamlžené myšlení, neschopnost praktického uskutečnění životních plánů, zvýšená pozornost vůči detailům – puntičkářství, nadměrné přebírání zodpovědnosti, chronická nespokojenost, netrpělivost, ustavičná vznětlivost, vztek, hněv, nerozhodnost, bezmocnost
Meridián močového měchýře klid, důvěra a odvaha
neklid, bázlivost, nesmělost, bezohlednost, lehkovážnost, nedbalost, hyperaktivita autonomního nervového systému s nepřiměřenými reakcemi na stres a s neschopností uvolnit se, ustrašenost. Dále úzkost, bojácnost, netrpělivost, frustrace, zděšení
Meridián osrdečníku /krevního oběhu
vnitřní klid, uvolněnost, sebedůvěra, spokojenost
sklon k ustavičnému hlasitému smíchu, duševní neklid. Dále trudomyslnost, pocity viny, zasmušilost, žárlivost, neklid, pocity napětí.
Meridián jater
spokojenost, umění odpouštět, pocit štěstí a chuti do života
nadměrná sebekontrola, pocit slabého sebeovládání, nevyrovnané chování a emoce, výbuchy zuřivosti, vztek, impulsivní projevy, zvýšená podrážděnost, přecitlivělost na hluk, silné vůně a chuti, frustrace, nepružnost myšlení, přepracovanost s neschopností uvolnit se, přílišné plány, vztek, hněv, zášť, zlost, pomstychtivost

 

Externí spolupráce

  • Jakých změn můžete dosáhnout diky koučinku? Rozhovor s Evou Kaňákovou

    Koučování je velmi účinnou technikou nalézání autentických řešení problémů, identifikace situací nebo realizace změn za pomoci vlastních zdrojů. Koučování samo o sobě neradí ani nementoruje, pouze nastavuje zrcadlo a pomáhá nahlížet na stávající ale i požadovanou situaci z odstupu a nových perspektiv. Koučování se orientuje vždy dopředu, a v pozitivní rovině směřuje k dosažení vytyčených cílů, kterých může být dosahováno v úrovni transakční, transformační ale i transcendentální.

  • S kým spolupracujeme a proč - autentičnost a profesní kvalita

    Zde naleznete tým našich externích koučů & poradců & konzultantů, jak z České republiky ~ PhDr. Blanka Křemenáková; Mgr. Kateřina Kašeová, MBA; Eva Kaňáková; tak i naše zahraniční školitele & lektory ~ Karl Dawson, Richard Flook, David Lake, Steve Wells, Terry Morel, Austin Wyse a další.

  • Tajemství správné vizualizace a čtení mysli. Richard Flook

    Lidská mysl používá dva velmi odlišné způsoby, jak zacházet se systémem, když dosahuje cílů, které si stanoví. Většinou používáme logickou levou hemisféru mozku pomocí jazyka a k tomu i symboliku v číslech, když sestavujeme svůj nový cíl. Pravá strana mozku, však naopak pracuje s nelingvistickou reprezentací spojenou s tvůrčí představivostí, intuicí a vizualizací. Toto rozdělení platí pro celých 90% populace. V praxi samozřejmě používáme obě hemisféry mozku, ovšem jedna je vždy dominantní.