Termíny seminářů

Zde naleznete termíny školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou na web doplňovány postupně, v předstihu - viz. tabulka termínů, kterou naleznete po kliknutí na odkaz [link] "pokračování". Pozor - nově vypsané termíny jsou rychle obsazovány a je vždy stanoven max. počet účastníků!

pokračování

Formulář přihlášení

Pro přihlášení na vámi zvolený seminář /školení, vyplňte formulář přihlášky. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji /případně i IČ, pro váš daňový doklad. Souhlas s podmínkami účasti se týká pouze "závazného přihlášení na seminář /školení", závazným vyplněním formuláře přihlášky.

pokračování

Kompletní ceník pro rok 2019

Pod tímto odkazem naleznete kompletní ceník interaktivních seminářů, certifikovaných školení a workshopů, pořádaných v rámci akademie ACHC & AAMET intl. spol. s r.o. U specializačních seminářů je vždy uvedeno zda je /není podmínkou základní znalost EFT metodiky /technik emoční svobody.

pokračování

Jakých změn můžete dosáhnout diky koučinku? Rozhovor s Evou Kaňákovou

Koučování je velmi účinnou technikou nalézání autentických řešení problémů, identifikace situací nebo realizace změn za pomoci vlastních zdrojů. Koučování samo o sobě neradí ani nementoruje, pouze nastavuje zrcadlo a pomáhá nahlížet na stávající ale i požadovanou situaci z odstupu a nových perspektiv. Koučování se orientuje vždy dopředu, a v pozitivní rovině směřuje k dosažení vytyčených cílů, kterých může být dosahováno v úrovni transakční, transformační ale i transcendentální.

Co si představit pod pojmem koučování; a o čem koučovací vztah ~ klient versus kouč ~ vlastně je?

Je mnoho definicí pro to, co koučink je a co není .. někdy se shodují, někdy jsou si podobné, jindy jsou odlišné. Koučink je především partnerský vztah dvou lidí – kouče a jeho klienta – koučovaného. To jsou dva hlavní termíny. Kouč a koučovaný. Kouč vede, koučovaný je veden. Koučink je zaměřený na hledání smyslu života, na dosahování a plnění snů, přání, cílů, úkolů jak v osobním, tak v profesním životě, které se mění v závislosti na životním období, které právě prožíváme. Je to nástroj osobního rozvoje a růstu a tím i orientovaný na přítomnost a budoucnost.

Koučink není poradenství, ani terapie, není to direktivní řízení lidí, ani čistý mentoring. Když si myslíme, že víme, co někdo jiný by měl dělat, když chceme, aby někdo jiný žil podle nás a našich cílů, to taky není koučink.

Hodně zkreslenou podobu získal koučink díky sportu, kdy si mnozí trenéři říkají koučové a ve skutečnosti jsou poradci a nebo trenéři – mají svůj cíl a chtějí, aby jej druzí naplnili. Říkají hráčům, co a jak mají dělat, čeho mají dosáhnout. Zásadní rozdíl je v tom, že kouč nikdy neříká koučovanému co má dělat, ale za využití nástrojů a metod koučinku, kouč pomáhá koučovanému, aby si sám stanovil svůj cíl i to, jak se k němu dostane. A na to si potřebuje koučovaný přijít sám, protože jedině to má pro něj tu pravou hodnotu a umožní mu i vnitřní růst.

Tři hlavní cíle koučinku: 1.] Uvědomění  2.] Tvorba rozhodnutí 3.] Změny přesvědčení, postojů a chování

Na začátku je uvědomění. Chceme-li se někam posunut, něco změnit, je třeba vědět, KDE ZAČÍNÁME – kde je naše startovní čára; a co je na startu. Je to uvědomění si toho, jak myslíme, co cítíme, co děláme. S čím jsme spokojení, s čím nejsme, co si přejeme a co naopak již ve svém životě nechceme opakovat, co pro nás směrem kupředu má tu správnou hodnotu.

Jaká je tedy úloha kouče – dle čeho poznáte, že s vámi pracuje profesionál: Kouč je zde vždy pro klienta. Hlavní nástroje koučinku jsou naslouchání, kladení otázek a proaktivní mlčení. Kouč neřeší svá témata, veškerá jeho pozornost je zaměřená na koučovaného. Kouč poslouchá, nahlíží, vnímá. Reaguje na to, co říkáme, i co neříkáme a reaguje na to vhodnými otázkami. Člověk často řekne rychle něco, co je na povrchu a kouč pomáhá, aby se na povrch dostalo i to, co je v hloubce. Proto i mlčení kouče je důležité, aby se koučovaný dostával hlouběji k sobě a k tomu co je pro něho podstatné a důležité.

Obvyklá témata koučinku pro jednotlivce: chci se něco naučit | chci něco změnit | s něčím si nevím rady | stojím před určitým stěžejním rozhodnutím | chci jinou práci | chci rozjet podnikání | chci více porozumět sobě – „svým vnitřním potřebám a poslání“ | chci samostatnost, důslednost | potřebuji lépe vycházet se svým časem | potřebuji podporu ..

Vždy začínáme s tím, co je, co se děje a co chceme místo toho co je teď, společně hledáme motivací, zjevná i skrytá přesvědčení, zvyky, vzory, pozitivní výjimky a porozumění důležitosti změny a vlastní volby.

Hlavní přínosy koučinku mohou být například: začnete vidět sebe jinými pohledy a z jiných úhlů - budete měnit své pohledy na minulost, současnost a budoucnost - dokážete se orientovat na to co je, co je možné a co bude - naučíte se uvědomovat si svoji skutečnou sílu a možnosti - budete přijímat chyby jako to, co Vám pomáhá dostat se kupředu - uvědomíte si, že všechno záleží jen na Vás, Vaší vůli a přirozené důslednosti.

Ten, kdo pro koučink rozhodne, začne vidět všechno kolem sebe jinými pohledy a z jiných úhlů. Začne si uvědomovat svoji skutečnou sílu, schopnosti a možnosti a mít z toho užitek. Nastartuje změnu, začne konat a bude mít výsledky. Je to úžasná cesta pro každého, kdo chce pracovat na sobě, plnit si sny a cíle a radovat se z úspěchů svých i úspěchů lidí kolem sebe.

Síla koučování spočívá zejména v nalézání řešení „uvnitř" zdroje, jelikož koučovaný sám nejlépe ví, jak situace vypadá a jaké možnosti řešení má.

Ne každá vnější „dobrá rada" dokáže identifikovat problém tak, jak člověk, kterému daný problém náleží. Kouč tedy dodá odstup, napomůže koučovanému vidět situaci i její řešení z vnější perspektivy ale současně respektuje, že „tu opravdu dobrou radu" si může dát každý z nás jedině sám.

Eva Kaňáková, casiopea.cz

 

Externí spolupráce

  • Jakých změn můžete dosáhnout diky koučinku? Rozhovor s Evou Kaňákovou

    Koučování je velmi účinnou technikou nalézání autentických řešení problémů, identifikace situací nebo realizace změn za pomoci vlastních zdrojů. Koučování samo o sobě neradí ani nementoruje, pouze nastavuje zrcadlo a pomáhá nahlížet na stávající ale i požadovanou situaci z odstupu a nových perspektiv. Koučování se orientuje vždy dopředu, a v pozitivní rovině směřuje k dosažení vytyčených cílů, kterých může být dosahováno v úrovni transakční, transformační ale i transcendentální.

  • S kým spolupracujeme a proč - autentičnost a profesní kvalita

    Zde naleznete tým našich externích koučů & poradců & konzultantů, jak z České republiky ~ PhDr. Blanka Křemenáková; Mgr. Kateřina Kašeová, MBA; Eva Kaňáková; tak i naše zahraniční školitele & lektory ~ Karl Dawson, Richard Flook, David Lake, Steve Wells, Terry Morel, Austin Wyse a další.

  • Tajemství správné vizualizace a čtení mysli. Richard Flook

    Lidská mysl používá dva velmi odlišné způsoby, jak zacházet se systémem, když dosahuje cílů, které si stanoví. Většinou používáme logickou levou hemisféru mozku pomocí jazyka a k tomu i symboliku v číslech, když sestavujeme svůj nový cíl. Pravá strana mozku, však naopak pracuje s nelingvistickou reprezentací spojenou s tvůrčí představivostí, intuicí a vizualizací. Toto rozdělení platí pro celých 90% populace. V praxi samozřejmě používáme obě hemisféry mozku, ovšem jedna je vždy dominantní.