Termíny seminářů

Zde naleznete termíny školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou na web doplňovány postupně, v předstihu - viz. tabulka termínů, kterou naleznete po kliknutí na odkaz [link] "pokračování". Pozor - nově vypsané termíny jsou rychle obsazovány a je vždy stanoven max. počet účastníků!

pokračování

Formulář přihlášení

Pro přihlášení na vámi zvolený seminář /školení, vyplňte formulář přihlášky. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji /případně i IČ, pro váš daňový doklad. Souhlas s podmínkami účasti se týká pouze "závazného přihlášení na seminář /školení", závazným vyplněním formuláře přihlášky.

pokračování

Kompletní ceník pro rok 2019

Pod tímto odkazem naleznete kompletní ceník interaktivních seminářů, certifikovaných školení a workshopů, pořádaných v rámci akademie ACHC & AAMET intl. spol. s r.o. U specializačních seminářů je vždy uvedeno zda je /není podmínkou základní znalost EFT metodiky /technik emoční svobody.

pokračování

Tajemství správné vizualizace a čtení mysli. Richard Flook

Lidská mysl používá dva velmi odlišné způsoby, jak zacházet se systémem, když dosahuje cílů, které si stanoví. Většinou používáme logickou levou hemisféru mozku pomocí jazyka a k tomu i symboliku v číslech, když sestavujeme svůj nový cíl. Pravá strana mozku, však naopak pracuje s nelingvistickou reprezentací spojenou s tvůrčí představivostí, intuicí a vizualizací. Toto rozdělení platí pro celých 90% populace. V praxi samozřejmě používáme obě hemisféry mozku, ovšem jedna je vždy dominantní.

Důležitost tkví v umění používat obě části mozku v rámci dosahování cílů. Tak, aby v procesu dosahování cílů docházelo k posilování představivosti pravé strany mozku. A to hlavně díky vizualizaci.

Představivost pravé části mozku tedy nejenže upevňuje naše cíle, ale navíc nám umožňuje i cílů dosáhnout! Představte si například, že byste mohli číst mysl druhých lidí, poznat, co si myslí, a použít tyto informace pro lepší porozumění a získání toho, co potřebujete a chcete vědět.

Toto tajemství není trik a můžete se tomu snadno naučit. Pochopení lidí je klíčem k úspěchu v každé součásti života, jak v osobních a nebo pracovních vztazích; tak i při řešení konfliktů. Z pohledu nezasvěcené osoby to může vypadat jako ‚kouzlo‘, ale jakmile budete vědět, jak na to a s trochou praxe .. i vy můžete snadno ovládat tyto techniky.

Jedna snadná technika – sledování očních pohybů osoby se kterou hovoříme, vám poskytne spoustu informací. Věděli jste, že když člověk hledá a snaží se vzpomenout – vyobrazit si konkrétní věc /událost ve své mysli, budou i jeho oči mít určitou pozici? Například, pokud se oči ubírají směrem k uším, něco v daný moment ve své paměti slyšíme a nebo zvukový záznam tvoříme. Pokud se osoba se kterou hovoříte podívá dolů, poté to, na co myslí i prociťuje. Je to doslova jako čtení mysli, které je velmi užitečné, protože lidé dělají rozhodnutí na základě svých obrazů a nebo zvuků mysli (mozek myslí v obrazech), analytického uvažování a nebo emočních pocitů. Znalost těchto informací vám může pomoci rozluštit, co se děje uvnitř mysli dané osoby. Pouhé informace nejsou vědomí – ve výsledku jsou projekcí systému hodnot a přesvědčení na podkladě vnitřní analýzy. A to nám dává úžasný vhled i do své osobnosti.

Lidé, kteří jsou schopni „ve své mysli vidět“ spoustu obrazů, myslí rychle a chaoticky. Mají rádi barevné věci a mluví velmi rychle – snaží se držet krok s obrazy, které jim procházejí každý moment hlavou. Srovnejte to s lidmi, kteří myslí prioritně na podkladě zvuků. Mají rádi zvuk svých vlastních hlasů, mluví v pomalejším rytmu a zpracovávají informace v sekvencích. Lidé uvažující na kinestetickém podkladě (pocity), mluví ještě pomaleji, protože pocity potřebují více času pro zpracování informací na povrchu, to nelze uspěchat. Osoba, která používá myšlení jako racionální kontext, bude analyzovat každé slovo, a přemýšlet o tom, co se děje. Vždy bude potřebovat nejprve zpracovat aktuální dostupné informace, než učiní rozhodnutí. Tito lidé mluví jako vědci nebo účetní. Ano, lidé jsou velmi odlišní, ale mnohé o dané osobě lze chápat pouze při pohledu do očí!

Toto jsou jen nepatrné střípky k pochopení – naše intuice samozřejmě není pouze o znalosti daných očních pohybových vzorců.. To vůbec ne! Zcela nový směr, jak pracovat s intuicí, nám může poskytnout porozumění srdeční koherenci a elektomagnetického pole srdce. Něco, co mnozí lidé nazývají intuicí, tím pádem opravdu lze racionálně uchopit.

Podstatné objevy do vnitřního fungování tohoto úžasného orgánu ukázaly, jak s každým stahem srdce chrlí tok informací do svého energetického pole - aktuálně vědecky měřitelná délka je 25 metrů od těla každého člověka. Nové studie dokonce hovoří o vlastní inteligenci srdce, která zahrnuje mnohonásobně větší prostorové rozpětí pole srdce, jenž přitahuje osoby a informace do našich životů tak, aby bylo možné úspěšně vyřešit problémy, se kterými se potýkáme.


Prostřednictvím jednoduchých interaktivních postupů, které jsou rovněž zahrnuty v osnově semináře Richarda Flooka, se můžete naučit jak vědět, kde se momentálně nacházíte a kam se chcete skutečně dostat .. (více k Richardovi naleznete zde) Taktéž se naučíte používat:

Váš skutečný potenciál, vnitřní zdroje a silné stránky a díky tomu změnit vzorce chování, které již nejsou přínosné. | Vaši skutečnou identitu – to kým, opravdu jste – plus aktivace toho, po čem v hloubi duše upřímně toužíte – co je vaším životním snem. | Vaše skutečné hodnoty správně – vaše osobní možnosti a limity nebo-li, pryč s omezujícími přesvědčeními a tvorba nových – podporujících, na podkladě kterých dokážete jít za svými skutečnými cíli .. to, jak to cítíte srdcem.

I přesto, že číst informaci srdečního pole, vyžaduje určitou praxi, můžete snadno získat pochopení toho, co druhý člověk vidí, slyší, cítí a na co myslí. A to i se zavřenýma očima. Možná, že vám to zní příliš dobře, aby to byla pravda, avšak je to možné. Richard Flook Vás touto možností provede, snadným a hravým způsobem; zároveň i s velkou profesionalitou.

Zdroj: Richard Flook, NLP Master & trainer

Externí spolupráce

  • Jakých změn můžete dosáhnout diky koučinku? Rozhovor s Evou Kaňákovou

    Koučování je velmi účinnou technikou nalézání autentických řešení problémů, identifikace situací nebo realizace změn za pomoci vlastních zdrojů. Koučování samo o sobě neradí ani nementoruje, pouze nastavuje zrcadlo a pomáhá nahlížet na stávající ale i požadovanou situaci z odstupu a nových perspektiv. Koučování se orientuje vždy dopředu, a v pozitivní rovině směřuje k dosažení vytyčených cílů, kterých může být dosahováno v úrovni transakční, transformační ale i transcendentální.

  • S kým spolupracujeme a proč - autentičnost a profesní kvalita

    Zde naleznete tým našich externích koučů & poradců & konzultantů, jak z České republiky ~ PhDr. Blanka Křemenáková; Mgr. Kateřina Kašeová, MBA; Eva Kaňáková; tak i naše zahraniční školitele & lektory ~ Karl Dawson, Richard Flook, David Lake, Steve Wells, Terry Morel, Austin Wyse a další.

  • Tajemství správné vizualizace a čtení mysli. Richard Flook

    Lidská mysl používá dva velmi odlišné způsoby, jak zacházet se systémem, když dosahuje cílů, které si stanoví. Většinou používáme logickou levou hemisféru mozku pomocí jazyka a k tomu i symboliku v číslech, když sestavujeme svůj nový cíl. Pravá strana mozku, však naopak pracuje s nelingvistickou reprezentací spojenou s tvůrčí představivostí, intuicí a vizualizací. Toto rozdělení platí pro celých 90% populace. V praxi samozřejmě používáme obě hemisféry mozku, ovšem jedna je vždy dominantní.