Kde začít? V čem mi energetická psychologie pomůže? A jak? I přestože je EFT prioritně terapeutická metoda, která však nikoliv neslouží k léčení či diagnóze ve smyslu klasické medicíny a ani nesupluje psychoterapeutickou péči, lze ji úspěšně použít na tyto oblasti:

A/ Jednou z hlavních oblastí kde má metoda EFT velmi pozitivní výsledky je tzv. životní koučink. EFT totiž dokáže změnit celý vzorec neproduktivní identity. Především vzorce uvažování jako: „oběť ..zachránce ..viník". U těchto vzorců uvažování je velmi obtížné, mnohdy až nemožné, aplikovat pouze klasický koučink. Je zapotřebí nejdříve daný vzorec s pomocí EFT odblokovat, aby člověk po úporné snaze neskončil znovu u stejného výsledku.

B/ EFT lze také použít na různé typy fobií, panické strachy, deprese, různé typy závislostí, migrény, bolesti hlavy, chronickou únavu, nutkavé chování, chronické stavy bolesti, snižování hmotnosti, stavy náhlé úzkosti, poruchy příjmu potravy, problémy v osobních a pracovních vztazích, kontrolu negativních pocitů - jako například hněv; zlost; agrese; sebepoškozování atd., nespavost, témata sebeúcty - sebevědomí - sebelásky, sportovní výkonnost, progresivní myšlení, odpoutání se od minulosti, problémy s motivací a mnoho dalších oblastí. Podstatou EFT je efektivní schopnost dostat se ke kořenům - pravé příčině problému a nepracovat tím pádem jen s pouhými symptomy daného problému.

Lidé tzv. nepotřebují opravit,  nejsou „porouchaní". Naše mysl je krásný, sofistikovaný systém ~ podívejte se jak vám metoda EFT pomůže uskutečnit vaše životní sny.

Proč "emoční svoboda" - znamená to, že po aplikaci EFT budu bez emocí?

V žádném případě ne bez kladných emocí! EFT je bezpečná metoda - odstraňuje z lidského energetického systému pouze negativní a nepotřebné emoce, které komplikují život, působí problémy či emoční bolest.

Je metoda EFT bezpečná?

Ano, pakliže víte jak ji správně aplikovat, je vždy zcela bezpečná. Díky tomu může být EFT použito i pro velmi malé děti.

Při použití EFT na zdravotní problémy, se však v žádném případě, nedoporučuje vysazení stanovené léčby či předepsaných léku od zdravotního specialisty. Úprava stanovené léčby či snížení dávek léku je možná až po dosažení zlepšení díky absolvovaným EFT sezením - vždy však na základě konzultace se svým ošetřujícím lékařem.

Může mi EFT pomoci i s fyzickými problémy?

Většina našich fyzických problémů má své kořeny v zablokování (přerušení) toku energie v energetickém poli lidského těla - příčina tohoto přerušení má svůj základ v emoční sféře .. takže odpověď je "ano".

Je možné, aby na mne EFT nepůsobilo? Jsem celkem skeptik ..

EFT procedura je 100% účinná i pro "nejzatvrzelejší skeptiky". Nicméně, pakliže pro Vás nemá kladný efekt je vhodné konzultovat otázky nevědomé sebesabotáže, skrytých příčin, které nám dávají "výhody z nevýhod" a nebo eliminaci energetických toxinů s kvalifikovaným EFT praktikem.

Jak mi metoda EFT pomůže uskutečnit moje životní sny a cíle?

Pokud byste absolutně věděli, že nemůžete neuspět, co byste udělali se svým životem? Pokud byste věděli, že máte veškeré potřebné zdroje, čemu byste se věnovali - jaký by byl váš životní směr a cíl?

Metoda EFT při procesu pozitivní změny pomáhá hlavně tím, že odblokuje zbytečné obavy, strachy, případné pochybnosti o vlastní hodnotě ... atd. Pomůže Vám zaostřit na priority, vidět věci jinak, umět přijmout nové výzvy, otevřít se přiležitostem, překročit svoje komfortní zóny.

Jedna ze základních hodnot, která je klíčovou součástí excelence, je zaměření. Mít konkrétní záměr vždy zajistí, že vše co děláme má jasný směr. EFT pro vás zajistí mnohem snažší následování daného směru a uskutečnění vašeho záměru. EFT pracuje na principu pravidla "80 / 20". Vyřešení 20% z příčin vede k 80% účinkům. Mnohé z kladných výsledů v životě lze přičíst několika menším akcím. Jakmile se všechny klíčové akce poskládají, získáme fenomenální výsledky. Postačí vždy věnovat pozornost těm kritickým faktorům, které vyžadují pozornost.

Jak dlouho mi dosažené zlepšení po aplikaci EFT vydrží?

Trvale. Pro komplexní ucelenou práci na problému je nejlepším řešením navštívit specializovaného EFT praktika, který provede odblokování i přidružených a skrytých aspektů. Toto Vám zaručí stálost v dosaženém zlepšení symptomů po EFT proceduře.

Jaký bude můj pocit bezprostředně po EFT sezení?

Uvolněný. Spousta klientů popisuje pocit lehkosti, pocit možnosti se zhluboka nadechnout, pocit jako by jim někdo sundal velký balvan z ramenou, pocit úlevy, spokojenosti a "bezdůvodného" pocitu štěstí .. někdy i mírné bezprostřední únavy; a někdo naopak pociťuje velký příliv energie /subjektivní vitality.

B l o g - a k t u á l n ě

 • Proč uvažujeme tak jak uvažujeme? Je možné změnit předem dané?

  Epigenetika je jeden z nejdůležitějších objevů a to i přesto, že je to odvětví biologických věd, které je pro mnohé tak trochu celé "vzhůru nohama". Jeden z hlavních důvodů, proč není radno podceňovat hodnotu ekologie mysli a celistvého zdraví, je velice prostý - bez zdraví nejsou aplikovatelné žádné další hodnoty.

 • Zásady ochrany osobních údajů

  Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR /nařízení o ochraně osobních údajů.

 • Vize - plán - strategie.. Jak? S danou osnovou to zvládnete rychle a snadno.

  Téma, které je mnohdy zcela zbytečně "strašákem". Pojďme se podívat na 4 základní kroky, které Vám umožní se velice rychle zorientovat a mít jasnou vizi, se strategií a navazujícím plánem - stručně a kvalitně.

 • Jaký nejlepší dárek si mohu v životě dát? Překročte svůj vlastní stín.

  Co považujete za svůj největší profesní úspěch? Já osobně to, že jsem schopná věci měnit, začít třeba v úplně jiném oboru a nebát se udělat krok do neznáma. Mám ráda nové výzvy a každý mnou překonaný strach vždy paradoxně můj další profesní ale i osobní život velmi obohatil.

 • Mějte to co chcete. Dokážete to! Štěstí přeje - nejen - připraveným.

  Je něco co chcete, po čem toužíte, něco co chcete změnit a stále to pro Vás není reálné? Nevíte kde děláte chybu, jak toho dosáhnout a nebo jste dokonce přesvědčeni, že změna zásadních témat, která se týkají vaší osobnosti je obtížná a složitá?

Rozhovor s Martou Noskovou na téma energetické psychologie

Ve Spojených státech a Velké Británii se o meridiánové psychologii EFT běžně hovoří na lokálních stanicích BBC, uveřejňují se články v mnoha periodikách a EFT školení a konferencí se účastní zdravotníci Institutu pro národní zdraví (NHS) a The Royal British Legion.

EFT metodě se ve světě věnují osobnosti jako například: Bruce Lipton, PhD; Deepak Chopra; Cheryl Richardson; Dr. Candace Perth; Louise Hay a další přední odborníci. Jasnou odpovědí na to, jak velký zájem o tuto metodu je, může být i mezinárodní EFT online sumit, kterého se celosvětově každoročně účastní statisíce osob.

Metoda EFT se tímto posouvá více i do kategorie koučingu a osobního každodenního použití pro témata, jako jsou prokrastinace, nízké sebevědomí, nemožnost posunout se ve svém životě progresivně kupředu, odblokování vlastních negativních přesvědčení atd.

pokračování