Termíny seminářů

Zde naleznete termíny školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou na web doplňovány postupně, v předstihu - viz. tabulka termínů, kterou naleznete po kliknutí na odkaz [link] "pokračování". Pozor - nově vypsané termíny jsou rychle obsazovány a je vždy stanoven max. počet účastníků!

pokračování

Formulář přihlášení

Pro přihlášení na vámi zvolený seminář /školení, vyplňte formulář přihlášky. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji /případně i IČ, pro váš daňový doklad. Souhlas s podmínkami účasti se týká pouze "závazného přihlášení na seminář /školení", závazným vyplněním formuláře přihlášky.

pokračování

Kompletní ceník pro rok 2019

Pod tímto odkazem naleznete kompletní ceník interaktivních seminářů, certifikovaných školení a workshopů, pořádaných v rámci akademie ACHC & AAMET intl. spol. s r.o. U specializačních seminářů je vždy uvedeno zda je /není podmínkou základní znalost EFT metodiky /technik emoční svobody.

pokračování

Nabídka seminářů a školení

~ speciální nabídka: v termínu EFT školení se můžete účastnit buďto 3denního EFT cert. školení 1. a 2.stupeň metody EFT /pátek + sobota + neděle ; a nebo 2denního cert. semináře "základní principy EFT" /sobota + neděle

Pro info a přihlášení přejděte na web eft-ahc.cz /a nebo odešlete email na: info@eft-ahc.cz /zašleme Vám obratem podrobné informace.

* * *

Z nabídky seminářů a cert. školení ACHC&AAMET intl. spol. s r.o. si můžete zvolit následující:

IMPACT koučink - životní kouč & profesní poradce

Tento seminář je zaměřen jak pro nové zájemce o profesi a praxi v oblasti konzultant & kouč & poradce, tak i pro stávající konzultanty & poradce & praktiky, kteří si chtějí doplnit své profesní znalosti. Výuka semináře /školení pracuje s podklady dynamické identity, prvky neuro-lingvistiky, koučinku a meridiánové psychologie.

Dnešní doba s sebou přináší velké změny v pracovní sféře. Stres se neustále navyšuje, stavy úzkosti a pracovního vyhoření jsou tím pádem již neblahou samozřejmostí. Stres bohužel přináší i ztrátu času, ztrátu produktivity a mnohá, stresem způsobená, chronická onemocnění. Firmy a lidé v podnikání, kteří si již teď uvědomují přínos a pokroky meridiánové psychologie, mají mnohem efektivnější výsledky v podnikatelském prostředí - a to dokonce při použití výrazně menšího úsilí. V poradentství & konzultaci pro firmy a korporace se jedná hlavně o tyto oblasti: výkon a emoční inteligence zaměstnanců, týmová produktivita a správné dosahování cílů, oblast komunikace a vlivu, oblast řízení emocí vedoucích pracovníků.

pokračování

Meridiánová psychologie & úspěšný životní styl

Vytvoření vlastní úspěšné životní strategie, přímá změna současného stavu, tvorba efektivní budoucnosti, jasný záměr při strukturování a přerámcování svých vizí. Kvalitní život bez obav, strachů a úzkostných stavů & vybudování autentické schopnosti pozitivní adaptace. Naučte se v klidu řídit svůj čas, poznejte lépe své hranice a možnosti - vystoupení z limitujících zón a hranic, podpora finanční nezávislosti. Naučte se jednoduché a přitom efektivní relaxační techniky, díky kterým vybalancujete svou mysl a tělo. Naučte se plánovat a mít životní rámec, který vám pomůže dotáhnout svoje vize vždy do zdárného konce. Pochopíte, co je pro vás důležité a naučíte se odříznout od chaosu a prokrastinujícího životního stylu. Vybudujete si svou osobní sílu a naučíte se rozvíjet svoji nevědomou mysl. Získáte více energie, zdraví a vitality pro každý den.

Nabídku školení /seminářů pro širokou veřejnost naleznete ZDE , pro objasnění proncipů meridiánové psychologie EFT pokračujte na stránku kliknutím na odkaz "pokračování" zde níže pod odstavcem.

pokračování

Externí spolupráce

  • Jakých změn můžete dosáhnout diky koučinku? Rozhovor s Evou Kaňákovou

    Koučování je velmi účinnou technikou nalézání autentických řešení problémů, identifikace situací nebo realizace změn za pomoci vlastních zdrojů. Koučování samo o sobě neradí ani nementoruje, pouze nastavuje zrcadlo a pomáhá nahlížet na stávající ale i požadovanou situaci z odstupu a nových perspektiv. Koučování se orientuje vždy dopředu, a v pozitivní rovině směřuje k dosažení vytyčených cílů, kterých může být dosahováno v úrovni transakční, transformační ale i transcendentální.

  • S kým spolupracujeme a proč - autentičnost a profesní kvalita

    Zde naleznete tým našich externích koučů & poradců & konzultantů, jak z České republiky ~ PhDr. Blanka Křemenáková; Mgr. Kateřina Kašeová, MBA; Eva Kaňáková; tak i naše zahraniční školitele & lektory ~ Karl Dawson, Richard Flook, David Lake, Steve Wells, Terry Morel, Austin Wyse a další.

  • Tajemství správné vizualizace a čtení mysli. Richard Flook

    Lidská mysl používá dva velmi odlišné způsoby, jak zacházet se systémem, když dosahuje cílů, které si stanoví. Většinou používáme logickou levou hemisféru mozku pomocí jazyka a k tomu i symboliku v číslech, když sestavujeme svůj nový cíl. Pravá strana mozku, však naopak pracuje s nelingvistickou reprezentací spojenou s tvůrčí představivostí, intuicí a vizualizací. Toto rozdělení platí pro celých 90% populace. V praxi samozřejmě používáme obě hemisféry mozku, ovšem jedna je vždy dominantní.