Termíny seminářů

Zde naleznete termíny školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou na web doplňovány postupně, v předstihu - viz. tabulka termínů, kterou naleznete po kliknutí na odkaz [link] "pokračování". Pozor - nově vypsané termíny jsou rychle obsazovány a je vždy stanoven max. počet účastníků!

pokračování

Formulář přihlášení

Pro přihlášení na vámi zvolený seminář /školení, vyplňte formulář přihlášky. Formulář vyplňujte vždy aktuálními údaji /případně i IČ, pro váš daňový doklad. Souhlas s podmínkami účasti se týká pouze "závazného přihlášení na seminář /školení", závazným vyplněním formuláře přihlášky.

pokračování

Kompletní ceník pro rok 2019

Pod tímto odkazem naleznete kompletní ceník interaktivních seminářů, certifikovaných školení a workshopů, pořádaných v rámci akademie ACHC & AAMET intl. spol. s r.o. U specializačních seminářů je vždy uvedeno zda je /není podmínkou základní znalost EFT metodiky /technik emoční svobody.

pokračování

Termíny seminářů

Zde naleznete termíny školení a interaktivních seminářů. Termíny jsou na web doplňovány postupně, v předstihu - viz. tabulka termínů, kterou naleznete po kliknutí na odkaz [link] "pokračování". Pozor - nově vypsané termíny jsou rychle obsazovány a je vždy stanoven max. počet účastníků!

Nové termíny školení a seminářů pro 2019

jsou zasílány pravidelně v našem e-zpravodaji

Výukové materiály ke školení - oficiální prezentace meridiánové psychologie EFT dle osnov Ann Adams - studijní skripta v českém jazyce. Školení a semináře meridiánové psychologie EFT jsou certifikována pod ACHC&AAMET intl. spol. s r.o.
Principy používané v osnově studia: prioritně - EFT techniky, dále - posudky neuro-lingvistického programování, techniky aktivní imaginace, systém matematiky srdce, koučinkové spirály pro práci v módu klient vs konzultant, technika blueprint identity, metafory pro vědomou mysl a práce se symboly pro nevědomou mysl.. a další komplexní techniky energetické psychologie.

Pakliže je vaší volbou absolvovat všechny tři stupně EFT metody, dle základních osnov AAMET, je nutnost minimální praxe v délce trvání 2 měsíce s metodou EFT a to v období mezi dokončeným 2.stupněm a nejvyšším 3.stupněm metody EFT. Certifikované školení Techniky Emoční Svobody - I., II. a III. stupeň - splňuje přesná kritéria daná tvůrcem metody EFT - panem Gary Craigem. Lektor EFT vzdělávacího semináře - Marta Nosková je akreditovaným mezinárodním školitelem metody EFT, metody Matrix Reimprinting, ředitelkou ACHC&AAMET intl. spol. s r.o., EFT certifikovaným školitelem a praktikem ADv., Meta-medicine praktik | IMMA, NLP a Hypnotherapy praktik | ABNLP.

Metoda EFT je samozřejmě výborný nástroj k osobnímu použití při řešení sporných otázek života, dále i nástroj pro rozšíření vědomé úrovně poznání, práce s intuicí a vynikající pomocník při transformačním procesu a dosažení plnohodnotné životní úrovně hojnosti a zdraví. Je přirozené, že mnozí účastníci absolvují vzdělávací seminář EFT právě pro tento jedinečný záměr. Hlavním cílem účastníků certifikovaného školení EFT je osobní a profesní rozvoj a praxe v oboru energetické psychologie.
~.
"Náš život je vždy výsledkem našich myšlenek".

Použití metody EFT při aplikaci je snadné, takzvané "mechanické" EFT se můžete naučit i sami během několika minut. Toto "mechanické" EFT, ale má svoji účinnost zhruba pro pouhých 20% populace a zcela jistě to není to, co vám na semináři budeme předávat. Hlavním záměrem vzdělávacího semináře EFT není pouze naučit vás jak metodu EFT používat, ale naučit vás i jak pracovat s intuicí, prohloubit vědomé a něvědomé příjmání okolního světa a sebe, pochopit jak pracovat se sebou a ostatními lidmi profesionálně, rozšířit empatické vnímání, tvořit Neurolingvistické meta-modely, pracovat se zpětnou nevědomou vizualizací, používat principy tzv. ´matematiky srdce´, atd.
Pro zachování individuálního přístupu výuky, tvoří skupinu účastníků EFT cert. školení - pro první a druhý stupeň
- vždy maximálně 9 osob.
Upozornění: Účast na vzdělávacím semináři či školení EFT je dobrovolná. Seminář či školení není náhražkou za psychoterapeutickou či lékařskou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno u takovýchto situací informovat svého ošetřujícího lékaře.

Pro přihlášení na vzdělávací seminář EFT je zapotřebí vyplnění údajů do okénka přihlášky, pro Vámi zvolený termín vzdělávacího semináře.
~.
Následně obdržíte emailem podrobné info k semináři a stav obsazenosti školení či semináře v daném termínu. Poznámka: přihlášení na cert. školení či vzdělávací seminář EFT je platné a vaše místo závazně rezervováno po vyplnění přihlášky a uhrazení zálohy na daný termín. Bankovní spojení a podmínky pro platbu zálohy naleznete v emailu, který obdržíte po odeslání přihlášky.
~.

Externí spolupráce

  • Jakých změn můžete dosáhnout diky koučinku? Rozhovor s Evou Kaňákovou

    Koučování je velmi účinnou technikou nalézání autentických řešení problémů, identifikace situací nebo realizace změn za pomoci vlastních zdrojů. Koučování samo o sobě neradí ani nementoruje, pouze nastavuje zrcadlo a pomáhá nahlížet na stávající ale i požadovanou situaci z odstupu a nových perspektiv. Koučování se orientuje vždy dopředu, a v pozitivní rovině směřuje k dosažení vytyčených cílů, kterých může být dosahováno v úrovni transakční, transformační ale i transcendentální.

  • S kým spolupracujeme a proč - autentičnost a profesní kvalita

    Zde naleznete tým našich externích koučů & poradců & konzultantů, jak z České republiky ~ PhDr. Blanka Křemenáková; Mgr. Kateřina Kašeová, MBA; Eva Kaňáková; tak i naše zahraniční školitele & lektory ~ Karl Dawson, Richard Flook, David Lake, Steve Wells, Terry Morel, Austin Wyse a další.

  • Tajemství správné vizualizace a čtení mysli. Richard Flook

    Lidská mysl používá dva velmi odlišné způsoby, jak zacházet se systémem, když dosahuje cílů, které si stanoví. Většinou používáme logickou levou hemisféru mozku pomocí jazyka a k tomu i symboliku v číslech, když sestavujeme svůj nový cíl. Pravá strana mozku, však naopak pracuje s nelingvistickou reprezentací spojenou s tvůrčí představivostí, intuicí a vizualizací. Toto rozdělení platí pro celých 90% populace. V praxi samozřejmě používáme obě hemisféry mozku, ovšem jedna je vždy dominantní.